BU TUTANAK, YALNIZ MADDİ HASARLA SONUÇLANAN KAZALARDAN SONRA, KAZAYA KARIŞAN DİĞER SÜRÜCÜ VEYA SÜRÜCÜLERLE KAZANIN OLUŞ ŞEKLİNİN TUTANAK İLE TESPİTİNDE ANLAŞTIĞINIZ TAKDİRDE DOLDURULACAKTIR.


DİKKAT! Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli
Jandarma Bölgesi ise 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber veriniz.


Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, (Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş
Yeşilkart-Green Card belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir)
Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.
Mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı açılardan fotoğrafları çekilmelidir.
Tutanakların bir sureti fotoğraflarla beraber karşı tarafın veya kendi aracınızın trafik sigortası poliçesini tanzim eden sigorta
şirketine veya kasko poliçesinden tazminat talep edilecekse aracınızın kasko sigortası poliçesini tanzim eden sigorta
şirketine ulaştırılmalıdır.
İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla form kullanılabilir. Bu durumda, her bir form tüm sürücüler
tarafından imzalanmalıdır. İmzalar için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilir.


DOLDURULMASI İSTENEN BİLGİLER
1 ve 2 numaralı alanlara kazanın tarihi ve yerine ilişkin bilgiler yazılacaktır.
3 numaralı alan, varsa görgü tanıklarının irtibat bilgilerine ayrılmıştır.
4, 5 ve 6 numaralı alanlara sürücüye, araca ve trafik poliçesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.
7 numaralı alanda yer alan kutucuklardan uygun olanı (x) ile işaretleyiniz. Bu alanın doldurulması zorunlu olmamasına
ragmen şirketin olayı kısa sürede değerlendirmesi için önemlidir.
8 numaralı alan yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş ve trafik sigortası yerine geçen Yeşilkart – Green Card
belgesine sahip araçlar için doldurulacaktır.
9 numaralı alanda yer alan araç türleri üzerinde aracın ilk darbeyi aldığı yeri işaretlemeyi unutmayınız
10 numaralı alana çarpışma yerinin ve anının taslağını mutlaka çiziniz. Taslak üzerinde cadde ve sokak ismi belirtilmeli,
aracın gittiği yön işaretlenmeli, yol çizgileri çizilmelidir. Araçlar A ve B aracı olarak işaretlenmelidir.
11 numaralı alana sürücüler kaza ile ilgili görüşlerini yazacaklardır. Sürücü görüşleri için 10 numaralı alanın yeterli olmadığı
durumlarda görüşler beyaz bir sayfa kullanılarak tamamlanabilir. Elektronik cihazlar üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim
Merkezi’nin sağladığı uygulamalar üzerinden iletilen ses, video vb. dosyalar da kaza görüşü olarak yeterli olacaktır.
11 numaralı alanın açıklamadaki şekilde doldurulmasından sonra 12 numaralı alanın sürücüler tarafından imzalanması
zorunludur.
İmzalanmayan tutanaklar geçersizdir. Ancak elektronik cihazlar üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin sağladığı
uygulamalar aracılığı ile elektronik ortamda doldurulan ve cihaz ekranı üzerinden imzalanan tutanaklarda geçerli sayılır.
Tutanağın doldurulmasında poliçe ile birlikte verilen örnek tutanaklardan veya

http://www.tsb.org.tr
http://www.sbm.org.tr

adreslerinde yer alan örnek tutanaklardan yararlanabilirsiniz.