ESSA SiGORTA

S

Trafik Sigortası, aracın kullanılmasından doğan ve araç sahibine terettüp eden maddi ve ölüm dahil bedeni zararlardan doğan hukuki mesuliyeti Karayolları Trafik Kanunu hükümleri çerçevesinde temin eder. Bir başka tanımla, Trafik Sigortası araç nedeniyle başkalarına verilen hasarlardan doğan sorumluluğu karşılamaktadır.


Trafik Sigortalımıza Anlaşmalı tamir servislerimizden işçilik ve parçada özel indirimler...

Kasko poliçesi olmayan Trafik sigortalımıza; karıştığı bir kazada kusurun kendisinde olduğu durumlarda (yani kendi aracının tamirini kendisinin karşılamak zorunda olduğunda) Türkiye genelindeki tüm anlaşmalı servislerimizden özel olarak temin ettiğimiz indirimlerden yararlanma imkanını sunmaktayız.

Anlaşma sağlanan ATS’ler, trafik sigortalılarımıza kaza anında gece gündüz 24 saat açık servis hizmeti vermektedir.

Bu sigortayla ücretsiz yardım paketinden de yararlanıyorsunuz *

Teminatlar Teminat Kapsamı

HDI Sigorta Trafik Yardım Hizmetleri
(Hususi, Kamyonet ve Minibüslerde verilmektedir)

Aracın Çekilmesi

Şirketimizde Trafik Sigortası olan aracın trafik kazasına karışması sonucu yürüyemez hale gelmesi durumunda, HDI Yardım aracın tamir edileceği en yakın tamirciye çekilme hizmetini verecektir.

Aracın Vinç ile Kurtarılması

Şirketimizde Trafik Sigortası olan aracın yan yatması, devrilmesi veya başka bir seviyeye düşmesi durumunda kurtarılması karşılanacaktır.

Bilgi Hattı

Sigortalının veya zarar verdiği araç sahibinin HDI Sigorta anlaşmalı servisleri hakkında bilgi istemesi halinde 24 saat ücretsiz bilgi verilecektir.

Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine HDI Yardım yukarıdaki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlar.